# اطلاعات_عمومی
    عبارت توضیحات AB Bachelor of Arts درجه لیسانس در علوم انسانی CEPIS   انجمن جوتمع حرف های انفورماتیک اروپا CERN   مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای اروپا CES Consumer Electronic Show نمایشگاه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید