C#.NET

محیط Visual Studio .NET ( C# ) : کادر Solution Explorer :

مجموعه ای از تمام فایل ها و فرم ها و کلاس و اسمبلی های ارجاع داده شده می باشد .

کادر Class View :

جهت نمایش تمام انواع در پروژه ی جاری شما ، از دیدگاه شی گرایی می باشد .

پنجره Code Definition :

کد تعریف کلاس و متد و خاصیت های یک قطعه کد در کد C# شما را نمایش می دهد .

پنجره ی Object Browser :

مجموعه متدها ، رویدادها و خصوصیات هر کلاس یا مجموعه را نمایش و توضیحات آن را ارائه می دهد .

پنجره ی View Class Diagram :

برای نمایش گرافیکی کلاس ها و رابطه ی بین آن ها می باشد . برای این کار در کادر Solution Explorer دکمه ی زیر را کلیک کنید .

با کلیک بر روی این دکمه کادر زیر ظاهر می گردد .

Object Test Bench :

به شما اجازه می دهد تا سریعاً یک نمونه از یک کلاس را ایجاد کنید و اعضایش را بدون نیاز به کامپایل و اجرای کل برنامه فراخوانی کنید.

/ 0 نظر / 53 بازدید