20 وب سایت ایده آل برای آپلود فایل

Megashares
محدودیت حجمی: ۱۰ گیگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
آدرس : www.megashares.com

File Dropper
محدودیت حجمی: ۵ گیگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: برای همیشه (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود، حذف خواهد شد)
آدرس : www.filedropper.com

TransferBigFiles
محدودیت حجمی: ۱ گیگابایت
محدودیت دانلود: ۲۰ بار دانلود
دوام فایل: ۵ روز
آدرس : www.transferbigfiles.com

SnapDrive
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
آدرس : www.snapdrive.net

Driveway
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۹۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۹۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس : www.driveway.com

zUpload
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس : www.zupload.com

Spread-It
محدودیت حجمی: ۵۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۱۴ روز
قابلیت دانلود مجدد: ندارد
آدرس : www.spread-it.com

SendSpace
محدودیت حجمی: ۳۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۹ روز، حذف خواهد شد)
آدرس : www.sendspace.com

RapidUpload
محدودیت حجمی: ۳۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس : www.rapidupload.com

FileFactory
محدودیت حجمی: ۳۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامعلوم (بر اساس محدودیت دانلود کاربر در ۲۴ ساعت)
دوام فایل: نامعلوم
آدرس : www.filefactory.com

MegaUpload
محدودیت حجمی: ۲۵۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۹۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس : www.megaupload.com

divShare
محدودیت حجمی: ۲۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: ۵۰ گیگابایت در ماه
دوام فایل: نامحدود
آدرس : www.divshare.com

Media Fire
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس : www.mediafire.com

MiHD
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (۳۰ روز پس از آخرین دانلود)
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس : www.mihd.net

Easy Share
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (۳۰ روز پس از آخرین دانلود)
آدرس : www.easy-share.com

4Shared
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود (۳۰ روز پس از آخرین دانلود)
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس : www.4shared.com

QuickSharIt
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: نامحدود
آدرس : www.quickshareit.com

Uploading
محدودیت حجمی: ۱۰۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
قابلیت دانلود مجدد: دارد
آدرس : www.uploading.com

Bigupload
محدودیت حجمی: ۵۰ مگابایت
محدودیت دانلود: نامحدود
دوام فایل: ۳۰ روز (تنها در صورت عدم فعال بودن دانلود در ۳۰ روز، حذف خواهد شد)
آدرس : www.bigupload.com

FileDen
محدودیت حجمی: ۵۰ مگابایت
محدودیت دانلود: ۵ گیگابایت در ماه
دوام فایل: نامعلوم
آدرس : www.fileden.com

 

/ 0 نظر / 41 بازدید