Active Directory object naming

هر object ی در AD از طریق یک اسم شناسایی می شود AD از استانداردهای نامگذاری متفاوت برای شناسایی object ها استفاده می کند که عبارتند از :

1- Relative distinguished names ( RDN ) : وقتی که یک object جدید به وسیله ی Administrator به وجود می اید اسمی که به آن اختصاص داده می شود RDN نام دارد مثل User object = Ali

2- Distinguished Name ( DN ) : object RDN + محل Object در AD را گویند . مثل محل Ali در ENG OU بر روی Domain ، Ms.Com است : Ali@ENG.Ms.Com

3- User Principle Names ( UPN ) : DN ی است که تمام Reference های OU از آن برداشته شده است . اغلب اوقات برای E-Mail استفاده می شود . ( Location – All OUs ) مثل Ali@Ms.Com

4- Globally Unique Identifiers ( GUID ) : شماره 128 بیتی است که برای هر object یکتا می باشد وقتی که object ها به وجود می آیند AD یک GUID به آن ها اختصاص می دهد هیچ وقت این GUID تغییر نمی کند حتی وقتی شما object را حرکت داده یا نام آن را تغییر دهید .

 

یک سری وطایف است که مدیر شبکه باید برای AD انجام دهد :

1- طراحی ساختار AD

2- نصب و پیکربندی AD

3- مدیریت AD

4- نصب و مدیریت Domain ها ، tree ها و Forest ها

5- پیکربندی Site و مدیریت Replication

6- پیاده سازی ساختار OU

7- مدیریت Account های کاربران و گروه ها

8- مدیریت object های AD

9- پیاده سازی GPO

10- مدیریت GPO

11- نصب نرم افزار از طریق GPO

12- مدیریت امنیت AD

13- مدیریت Performance ، AD

 

/ 0 نظر / 36 بازدید