طوطی گران

مردی به یک مغازه فروش حیوانات رفت و درخواست یک طوطی کرد. صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش چهره اشاره کرد و گفت: "طوطی سمت چپ ۵۰۰ دلار است".

مشتری: "چرا این طوطی اینقدر گران است؟"

صاحب فروشگاه: "این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی را دارد".

مشتری: "قیمت طوطی وسطی چقدر است؟‌"

صاحب فروشگاه: "طوطی وسطی ۱۰۰۰ دلار است. برای اینکه این طوطی توانایی نوشتن مقاله ای که در هر مسابقه ای پیروز شود را دارد".

و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت: "‌ ۴۰۰۰ دلار."

مشتری: "این طوطی چه کاری می تواند انجام دهد؟"

صاحب فروشگاه جواب داد:‌ "صادقانه بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم ولی دو طوطی دیگر او را مدیر صدا می زنند!"

/ 0 نظر / 35 بازدید