عبارت

توضیحات

AB

Bachelor of Arts

درجه لیسانس در علوم انسانی

CEPIS

 

انجمن جوتمع حرف های انفورماتیک اروپا

CERN

 

مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای اروپا

CES

Consumer Electronic Show

نمایشگاه های سالانه دستگاه های الکترونیکی مصرفی

DFD

Diagram Float Data

نمودار جریان داده

ECDL

 

گواهی اروپایی کاربری کامپیوتر

FAT

File Allocation Table

جدول تقسیم بندی فایل

GUI

Graphic User Interface

کاربر گراافیکی

ICDL

International Computer Driving License

گواهی کاربری کامپیوتر خارج از مرزهای اروپایی

ICT

 

فناوری ارتباطات و اطلاعات

ISA Server

Internet Security and Acceleration Server

نرم افزاری است که به منظور افزایش امنیت در ارتباطات اینترنتی و دسترسی سریعتر به شبکه وب طراحی شده است

ITU

International Telecommunication Union

اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور

LAN

Local Area Network

شبکه کامپیوتری محلی

MAN

Metropolitan Area Network

شبکه کامپیوتری شهری

OSI

Open System Interconnection

شبکه ارتباط باز سیستم

PBX

Private Branch Exchange

سویچی است که از آن به منظور ارتباط مجموعه ای از تلفن ها به یکدیگر و به یک یا چندین خط خارج از شرکت استفاده می گردد PBX به صورت یک gateway است

PDF

Portable Document Form

سندهای فشرده

/ 0 نظر / 37 بازدید