کدام را بیشتر دوست داری

دختر کوچک به مهمان گفت: "من چندتا عروسک دارم، دوست داری آنها را ببینی؟" مهمان با مهربانی پاسخ داد: "البته که دوست دارم!" دخترک بی درنگ دوید و عروسک‌هایش را آورد. بعضی از آنها خیلی بانمک بودند و یکی از آنها عروسک باربی بود. مهمان از دختر بچه پرسید: "کدام یکی را بیشتر از همه دوست داری؟" او مطمئن بود که دخترک به عروسک باربی اشاره می‌کند. اما تصور کنید که چقدر تعجب کرد وقتی که دید دختر کوچک به عروسک تکه پاره‌ای که دماغش هم شکسته بود، اشاره کرد. عروسکی که یک دست نداشت و خراش‌هایی هم روی گونه‌اش بود.

مهمان با کنجکاوی پرسید: "چطور!؟ من فکر می‌کردم که تو عروسک باربی را بیشتر دوست داری." دخترک جواب داد: "اگر من این عروسک را دوست نداشته باشم، پس چه کسی او را دوست داشته باشد!؟"

منبع : zendegiyeshirin.persianblog.ir

/ 0 نظر / 34 بازدید